tomaz-janezic

Spletna stran pisatelja, fotografa, pesnika in esejista Tomaža Janežiča.

Avtor v svojih romanih, pesnitvah in esejih obravnava vprašanja absurdnosti prostora-časa, vprašanja eksistence in transcendence in avtoritarnosti družbenih sistemov in (liberalnih) ideologij. Njegov jezik je bogat z metaforiko.

 

http://janezic.webs.com/flash za naslovno str f.swf